icoon instagram

Privacyverklaring

sfeerbeeld

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door ‘t Kleine Boerenwinkeltje, worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is.
Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@inonsstraatje.nl.

Via deze website informeren wij je over onze streekproducten van ’t Kleine Boerenwinkeltje en heb je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.

 

Persoonsgegevens

Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke plicht en op grond van uw toestemming.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens worden door Rundvlees van ons straatje uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken jouw gegevens nooit voor andere doeleinden.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

  • Versturen van facturen
  • Bevestigen bestellingen

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen jouw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.


Inzage recht en wijzigen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen en/of te wissen. Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.


Klachtenrecht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je klachten hebt ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Natuurlijk kun je jouw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kun je alsnog jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.